Verpanden

Geld lenen zonder onnodige vragen en zonder BKR toetsing. 
Binnen 5 minuten contant geld in handen door verpanden of belenen bij Fries Pandjeshuis.

Wij bieden u de mogelijkheid om bij Fries Pandjeshuis al uw gouden en zilveren voorwerpen aan ons te verpanden danwel te belenen of te verkopen.

U kunt bij ons onder andere het volgende verpanden: sieraden, horloges, cassettes met bestek, munten, baren, antiekgoud, antiekzilver.

U verkoopt uw goederen tegen 80% van de getaxeerde edelmetaal waarde met het recht op terugkoop.

Na de gratis taxatie ontvangt u een genummerd en gedateerd pandbewijs.

De looptijd is 3 maanden. U dient binnen 3 maanden 4,5% bewaarloon per maand aan Fries Pandjeshuis te voldoen.

De einddatum staat vermeld op het pandbewijs. Na het voldoen van het bewaarloon kunt u de goederen tegen de afgesproken prijs terugkopen.

Fries Pandjeshuis rekent geen taxatie- en administratiekosten bij het aangaan van de overeenkomst.

Bewaren

Bewaren

Sloopgoud testen voor lenen, belenen en verpanden

Ga direct naar:

-Inkoop edelmetaal of Prakken Edelmetaal

-Terugkoop

123edelmetaal.nl voor directe online transacties