Terugkoop

Terugkoop is bij het Fries Pandjeshuis mogelijk. U heeft na het aangaan van een terugkoopovereenkomst 3 maanden de tijd c.q recht op terugkoop. Met ander woorden 3 maanden te tijd om uw goederen tegen het afgesproken terugkoopgedrag terug te kopen.
Daarna zijn de goederen officieel eigendom van Fries Pandjeshuis.

De goederen kunnen uitsluitend door de cliënt zelf worden teruggekocht, onder overlegging van de afgesloten terugkoopovereenkomst of te wel pandbewijs, en een geldig identiteitsbewijs. Fries Pandjeshuis geeft geen bericht aan de belener als de looptijd bijna is verstreken. Het einde van de looptijd staat duidelijk op het pandbewijs. Dit pandbewijs is dan ook geld waard. Valt de einddatum in een weekend of op een feestdag, dan geldt de eerst volgende openingsdag van het Fries Pandjeshuis.

 

Het Pandhuis van Friesland 3 maanden recht op terugkoop.Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren